Skip to navigation

Cookies Notice

Strona używa ciasteczek. Pozostając na niej wyrażasz na to zgodę. Więcej informacji na stronie Polityka prywatności.

Contact Info

Komunalnik_biuro

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Komunalnik” Sp. z o.o. w Białej Podlaskiej powstała w 1992 roku w wyniku likwidacji Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej  i Mieszkaniowej w Białej Podlaskiej. Utworzono Spółkę pracowniczą, która przejęła część majątku  w odpłatne użytkowanie na podstawie umowy leasingowej.

Główne branże działalności spółki  to: oczyszczanie ulic, odbiór  i transport oraz zagospodarowanie odpadów komunalnych w Białej Podlaskiej oraz na terenie 7 gmin powiatu bialskiego, kompleksowe usługi  pogrzebowe, stacja  paliw płynnych, dystrybucja gazu propan-butan w butlach i gazów technicznych, myjnia samochodowa „Kärcher” oraz kwiaciarnia.

Dostosowując się do potrzeb rynku lokalnego, rodziły się nowatorskie rozwiązania i pomysły, tak aby przedsiębiorstwo rozwijało się konsekwentnie i systematycznie. W 1994 roku dużo wcześniej przed wprowadzeniem znowelizowanej ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach jako pierwsze w regionie, przedsiębiorstwo przystąpiło do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Przyjęto zasadę segregacji „u źródła” tj. u bezpośredniego wytwórcy, w konkretnym gospodarstwie domowym. Programem objęto zarówno osiedla mieszkaniowe jak i domy jednorodzinne.

W celu  przetworzenia  niektórych  frakcji  uruchomiono linię segregacyjną do  produkcji paliwa alternatywnego. Realizacja tego programu ułatwiła zarówno spółce, mieszkańcom jak i samorządom wkroczenie do nowego systemu gospodarki odpadami.

W 2014 roku rozbudowano stację paliw płynnych oraz  uruchomiono myjnię samochodową i wulkanizację, stanowi to całościowy kompleks, oferujący klientom coraz większą i bardziej atrakcyjną gamę usług. Wiosną 2014 roku po otrzymaniu dofinansowania ze środków unijnych  z Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie przystąpiono  do realizacji inwestycji budowy Domu pogrzebowego z zapleczem socjalno – biurowym. Środki pochodziły z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego Narodowa Strategia Spójności na lata 2007 – 2013 ( I Oś Priorytetowa Przedsiębiorczość i Innowacje). Realizacja inwestycji przebiegła pomyślnie i dzisiaj w nowej siedzibie spółki, klienci mogą załatwić wszystkie sprawy profesjonalnie i w przyjaznej atmosferze.

Jesienią 2016 roku Spółka rozpoczęła budowę warsztatu samochodowego. Inwestycja dobiegła końca latem tego roku i pierwsi klienci mogą już korzystać z profesjonalnych usług, jakie oferuje im firma. Po rozbudowie W 2014 roku stacji paliw płynnych oraz  uruchomieniu myjni samochodowej i wulkanizacji, stanowi to całościowy kompleks, oferujący klientom coraz większą i bardziej atrakcyjną gamę usług. Dwa kanały, sześć stanowisk aut osobowych albo cztery aut ciężarowych i dostawczych. Do tego profesjonalne biuro obsługi. Auto serwis czynny jest od poniedziałku do piątku  w godzinach od 8.00 do 18.00 a w soboty od 8.00 do 15.00.

20150619_075631

Dostosowując się do potrzeb klientów oraz rynku lokalnego jesienią br. Spółka otworzyła kwiaciarnię w zupełnie nowym, przestronnym obiekcie. W ofercie kwiaciarni oprócz wieńców znajdują się również wiązanki okolicznościowe, kompozycje kwiatowe oraz bukiety. Przygotowane wieńce oraz kompozycje kwiatowe perfekcyjnie wpiszą się w oczekiwania klientów a także osób przez nich obdarowywanych.

Kwiaciarnia czynna jest od poniedziałku do piątku  w godzinach od 8.00 do 17.00 a w soboty od 8.00 do 15.00.

Oprócz wyżej wymienionych inwestycji w styczniu 2017 roku Spółka złożyła wniosek  w Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie na remont budynkó w zgodnie z projektem. Środki  pieniężne na dofinansowanie projektu pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 5: Efektywność Energetyczna i Gospodarka Niskoemisyjna. Działanie 5.1. pt. „Termomodernizacja budynków  usługowo-handlowego, usługowego oraz  kotłowni z częścią socjalną”. Wniosek przeszedł ocenę pozytywną i 27 października 2017 roku została podpisana Umowa na dofinansowanie projektu.

We wrześniu  2017 roku Spółka zakupiła Zakład Kamieniarski „Dolomit”  z placem przy ul. Rzeźnianej 42 i  budynek mieszkalny przy ul. Dolnej 10. Miało to na celu rozwój branży kamieniarskiej jak również poszerzenie bazy, z przeznaczeniem na parking samochodów ciężarowych.

Spółka ciągle inwestuje w nowoczesny sprzęt, urządzenia, szkoli załogę, modernizuje obiekty by były w lepszym standardzie i wyróżniały się w ciągle zmieniającym się otoczeniu.

Celem priorytetowym Spółki jest  zawsze profesjonalizm, a przede wszystkim  satysfakcja klientów z jakości świadczonych usług. Współpraca  z samorządami była, jest i będzie bardzo istotnym elementem działania przedsiębiorstwa. Napływające sygnały ze strony samorządów, udowadniają, że działalność spółki jest doceniana przez społeczeństwo i traktowana jako integralny element działalności lokalnej. Obecna polityka opiera się na pracy na rzecz środowiska, a sukces firma osiąga dzięki spełnianiu potrzeb i oczekiwań klientów. Mówiąc wprost dba o czystość i porządek w mieście i na terenie gmin powiatu bialskiego.

Spółka „Komunalnik” jest  ambitnym przedsiębiorcą i konsekwentnie dąży do realizacji założonych przez siebie celów. Ma wykwalifikowaną kadrę, która profesjonalnie podchodzi do swoich obowiązków. W obecnych czasach, aby osiągnąć sukces należy przede wszystkim postawić na rozwój kadry i jakość świadczonych usług.

Mimo dużej konkurencji oraz pomimo wszelkim trudnościom Spółka stale ma znaczący udział w rynku lokalnym. Zgodnie z przyjętą strategią Spółka zamierza kontynuować obraną ścieżkę wzrostu poprzez dywersyfikacje usług oraz inne inwestycje, mające na celu osiągnięcie stabilnego rozwoju i utrzymanie swojej pozycji.


HISTORIA FIRMY

Updated on 2021-02-08T13:13:53+01:00, by admin.