NOWOCZESNY AUTOSERWIS

W styczniu 2017 roku Spółka złożyła wniosek w Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie na remont budynków zgodnie z projektem.  Środki  pieniężne na dofinansowanie projektu pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 5 : Efektywność…