Jesteśmy Najdłużej działającym zakładem w naszym regionie. 12 czerwca 2015 roku oddany został do użytku – w ramach projektu „Poprawa konkurencyjności Przedsiębiorstwa Wielobranżowego KOMUNALNIK Sp. z o.o. w Białej Podlaskiej poprzez budowę nowego Domu Pogrzebowego wraz z zapleczem biurowo-socjalnym” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 – nowy Dom Pogrzebowy z przestronną kaplicą, w której rodzina zmarłego ma możliwość godnego i komfortowego pożegnania bliskiej osoby

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
„KOMUNALNIK” Spółka z o.o.
ul. Aleja Jana Pawła II 33 Biała Podlaska

Kontakt Telefoniczny czynny całą dobę:
83 343-46-91
601-277-212

Strona Zakładu Pogrzebowego:
www.zakladpogrzebowy.komunalnik.pl